Archive

Kendi İmkanlarıyla Gelen Yabancı Öğrenci Yurt Başvurusu

Ülkemizde kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunabilmeleri için İçişleri Bakanlığından temin edecekleri Yabancı Kimlik
Read More